برای خواهرم

برای خواهرم که این روزها هزار بار خنده هایش را تصور کردم.. صدایش را.. چشمهایش را.. 

 

نگار من..

هزار بار این فاصله ها را کنار زدم.. دستت را گرفتم.. در آغوشت کشیدم.. مثل آن روزها که ۱۴ روزه بودی.. با لپهای سرخ و خنده هایی که دل می ربود..

خنده های تو نور امید به روزهای سخت ما تاباند.. یادت بماند که همیشه بخندی..

برای جوانه عشقی که میهمان قلبت شده هزار بوسه میفرستم.. هزار خورشید..

دلت شاد.. قلبت آباد.. گیسوان سیاهت در باد..

 

قرارمان یادت بماند.. یک بعدازظهر تابستانی روی شاخه های درخت شاتوت..


پانوشت: من خوبم فقط خیلی دلتنگم خیلی خیلی خیلی.. آخ خیلی

 

 

منبع : پنجرهزیباترین عروس دنیا
برچسب ها : خیلی ,هزار ,خنده ,خیلی خیلی ,یادت بماند ,برای خواهرم